ضدعفونی پروب ‏های سونوگرافی با استفاده از اشعه فرابنفش UVC

ضدعفونی پروب ‏های سونوگرافی با استفاده از اشعه فرابنفش UVC

سونوگرافی ترانس واژینال و خطر انتقال عوامل بیماری‌زا سونوگرافی ترانس واژینال یک روش تصویربرداری مبتنی بر امواج صوتی با فرکانس بالا است. این نوع سونوگرافی یکی از روش‌های رایج برای بررسی رحم، تخمدان ها، لوله های فالوپ، دهانه رحم و نواحی داخلی لگن بانوان به شمار می‌رود. این روش سونوگرافی ضرری برای انسان به دنبال […]

Read More