ضدعفونی و استفاده مجدد از ماسک N95 با استفاده از فناوری فرابنفش

ضدعفونی و استفاده مجدد از ماسک N95 با استفاده از فناوری فرابنفش

ماسک N95 قادر به فیلترکردن حداقل ۹۵ درصد از آلاینده‌های غیر روغنی با ابعاد بزرگتر از ۰.۳ میکرون موجود در هوا است و برای استفاده در محیط‌های بیمارستانی و کادر درمانی بسیار ضروری است. در این فایل ویدیویی سرکار خانم دکتر سعادتمند به مزایای استفاده از فناوری فرابنفش برای ضدعفونی و بازیابی ماسک‌ N95 جهت […]

Read More

نکات ایمنی در حین کار با اشعه فرابنفش UVC

نکات ایمنی در حین کار با اشعه فرابنفش UVC

  در این ویدیو با انجام آزمایش‌های متعدد میزان عبور و بازتاب نور UVC از مواد مختلف نشان داده شده است. برای انجام این آزمایش از یک توان‌سنج UVC و یک منبع UVC استفاده شده است. شدت این منبع 20 میلی وات بر سانتی متر مربع است. آزمایش بر روی عینک و کاور صورت و […]

Read More