ضدعفونی و استفاده مجدد از ماسک N95 با استفاده از فناوری فرابنفش

ضدعفونی و استفاده مجدد از ماسک N95 با استفاده از فناوری فرابنفش

ماسک N95 قادر به فیلترکردن حداقل ۹۵ درصد از آلاینده‌های غیر روغنی با ابعاد بزرگتر از ۰.۳ میکرون موجود در هوا است و برای استفاده در محیط‌های بیمارستانی و کادر درمانی بسیار ضروری است. در این فایل ویدیویی سرکار خانم دکتر سعادتمند به مزایای استفاده از فناوری فرابنفش برای ضدعفونی و بازیابی ماسک‌ N95 جهت […]

Read More