نور فرابنفش چیست و چه اثراتی روی میکروارگانیسم‌ها دارد؟

نور فرابنفش چیست و چه اثراتی روی میکروارگانیسم‌ها دارد؟

در این ویدیوی آموزشی توضیحات جامعی در رابطه با اشعه فرابنفش داده شده است. نور فرابنفش طیفی از امواج الکترومغناطیس است که بین محدوده نور مرئی و پرتوی ایکس قرار دارد. نوری که از سمت خورشید به سمت زمین میرسد شامل کلیه طیف فرابنفش یعنی UVA و UVB و UVC میشود. اما لایه اوزون تمامی […]

Read More