نور فرابنفش چیست و چه اثراتی روی میکروارگانیسم‌ها دارد؟

نور فرابنفش چیست و چه اثراتی روی میکروارگانیسم‌ها دارد؟

در این ویدیوی آموزشی توضیحات جامعی در رابطه با اشعه فرابنفش داده شده است. نور فرابنفش طیفی از امواج الکترومغناطیس است که بین محدوده نور مرئی و پرتوی ایکس قرار دارد. نوری که از سمت خورشید به سمت زمین میرسد شامل کلیه طیف فرابنفش یعنی UVA و UVB و UVC میشود. اما لایه اوزون تمامی […]

Read More

نکات ایمنی در حین کار با اشعه فرابنفش UVC

نکات ایمنی در حین کار با اشعه فرابنفش UVC

  در این ویدیو با انجام آزمایش‌های متعدد میزان عبور و بازتاب نور UVC از مواد مختلف نشان داده شده است. برای انجام این آزمایش از یک توان‌سنج UVC و یک منبع UVC استفاده شده است. شدت این منبع 20 میلی وات بر سانتی متر مربع است. آزمایش بر روی عینک و کاور صورت و […]

Read More